+90-548-875-8000
Thursday, July 18, 2024

Dr. Savas Ozyigit

Who is Assoc. Prof. Dr. Savas Ozyigit?

Assoc. Prof. Dr. Savas Ozyigit

Director & IVF Specialist

"We should never forget that we treat patients not test results"​

ACADEMIC BACKROUND:

Faculty: University of Ankara Faculty of Medicine- Turkey  1967 – 1971- Medical Doctor
Speciality: University of Hacettepe Faculty of Medicine Department of Gynecology and Obstetrics- Turkey 1972- 1976 Gynecologist-Surgeon

PROFESSIONAL BACKROUND:
Worked as an assistant Gynecologist at University of Hacettepe Between 1976-1977
Worked as a Gynocologist at Burhan Nalbantoğlu Public Hospital Between 1977-2004
Chief of Obstetrics and Gynecology Department at Burhan Nalbantoglu Public Hosptial 1992-2004
Retired from Public hospital in 2004 since working as managing director of North Cyprus IVF and Genetic Institue.

COURSES& CERTIFICATES
Certificate in Prenatal Diagnosis: Worked with Dr Giovanni Monni learned tecniques of transabdominal chorionic villus sampling, amniocentesis, cordocentesis and practised doppler velocimetry. February-March 1991 at Ospedale Regionale Per Le Microcitemie Cagliari- Italy.
Worked with Professor C. H. Rodeck at University College of Middlesex School of Medicine between 1- 28 October 1992
IVF Applications Certificate: Attanded ovulaction induction, folliculometry, oocyte aspiration, embryo transfer applications at Dr. Pakize Tarzi Assisted Reproduction Centre between 15/05/2000- 30/05/2000  and 15/08/2000- 15/09/2000
Worked with Professor Kypros Nicolaides at King’s College Hospital Harris Birthright Research Center For Fetal Medicine between 1-15 October 2004
Attended more than 200 Conferences, symposium and workshops in many different countries.

PUBLICATIONS
Books and Book Chapters
Ozyigit Savas. Gebelik ve Dogum. 2nd rev. KKTC: Çığ Matbaacılık; 2003.188 p
Ozyiğit, Savaş. Tup  Bebek ve Donasyon. Yardımcı Üreme Teknikleri Temel Klinik ve Embriyolojik Uygulamalar, 1st Edition. Turkey: Nobel Kitabevi; 2011. Chapter 35, Tup Bebek ve Donasyon; p. 505-17

SELECTED JOURNAL PUBLICATIONS:
Gebelikte Akut Lösemi. Kadın Doğum Dergisi. Sayı 1 Yıl 1991
Daha Önce Laminaria Uygulanmış 2. Trimester Gebeliklerin Prostoglandin F2 Alpha’nın İntra Amniotik Verilmesi ile Sonlandırılması. Kadın Doğum Dergisi. Sayı 3 Yıl 1991
Beta Thallasemia’nın Prenatal Tanısı için İlk Trimester Gebeliklerde Transabdominal Yoldan Korionik Villus Örneği Alınmasında Free-Hand Tekniği Sonuçları. Kadın Doğum Dergisi. Kasım 1992 s.153-156. Savaş Özyiğit, Mehmet Avcı, Ayşe Sözüöz, Halil İbrahim Tekin, Cengiz Karalezli, Gökhan Çıragil.
Servikal Agenezi ve Vertebral Malformasyon. Kadın Doğum Dergisi. Savaş Özyiğit, Mehmet Avcı, H.İbrahim Tekin, Cengiz Karalezli, Gökhan Çırağı. Sayı 2 Yıl 1992
Vaka Taktimi: Serviko- vajinal Agenezi de Konservatif Cerrahi. Kadın Doğum Dergisi Şubat 1993 s.275-276 .Savaş Özyiğit, Mehmet Avcı, H.İbrahim Tekin, Cengiz Karalezli, İ.Gökhan Çıragil
İleri Evre Over Kanseri Olgularında Kombine İntraperitoneal ve Intravenöz Cisplatin Tedavisi. Yeni Tıp Dergisi 12(1): 17-20, 1995. Savaş Özyiğit, Musa Olgu, Berk Angün, Özlem Oğuz
Sezaryan Doğumda Uterin Alt Segment Transvers Kesisinin Tek-Kat Kapatılması. Hekimce Sayı 27  1996. Savaş Özyğit, Hıfsiye Yücel, Minel Akın
K.K.T.C.’de Tıp Fakültesi Olayı Üzerine. Hekimce Sayı 21 Mart 1999. Savaş Özyiğit
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Prenatal Tanıda İnvaziv Girişimler. Hekimce 1997/43. Savaş Özyiğit
Otoimmun Trombositopenik Purpura ve Gebelik. Hekimce 1997/41. S. Özyiğit, G. Bozkurt, H. Yücel
K.K.T.C. Thalessaemia’nın Dünü, Bugünü, Yarını. Rapor 1992 S. Özyiğit, M. Avcı, A. Sözüöz
Gerçek Hermafrodit. Türk Patoloji Dergisi. 16(1-2) 3-4 (2000). Mehmet Müderriszade, Tarık İzbul, Sonuç Büyük, Savaş Özyiğit.
KKTC Master Planı İle İlgili Görüşler. Hekimce Mart 2000. Savaş Özyiğit
Gebelikte Miyemektomi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 15: 112-117; 2001. Savaş Özyiğit, Musa Olgu, Mehmet Avcı, Haldun Canova, Funda Doğaroğlu
Abortus. Kürtajın Tarihteki Yeri, Dinsel Açıdan İncelenmesi, Sosyomedikal Yönü.  İnsanzamanmekan Savaş Özyiğit

IVF  MEMBERSHIPS:
ESHRE: Europian Socıety of Human Reproduction & embryology- Since 2009
ASRM: American Society for Reproductive Medicine- Since 2009

Websites:

https://www.elitenicosia.com

https://www.northcyprusivf.com

https://www.kktctupbebek.com

 

en_GBEnglish