+90-548-882-8000
+90-548-875-8000
Perşembe, Nisan 25, 2024

Dr. İdil Aslan

Yrd. İdil Aslan?

Yrd. Prof. Dr. İdil Aslan

Genetikçi / Laboratuvar Direktörü

Akademik geçmiş


BS-Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
MS- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
Doktora- Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü Moleküler Genetik Anabilim Dalı

Kurslar ve Sertifikalar
Pedagojik Formasyon: 1994-1995'te öğretmenlik mesleği
Dil: Holborn English Language Service Londra 1996-1997/TOEIC Sertifikası
Bilgisayar: word/Excell/Powerpoint için kullanıcı sertifikası

yayınlar
1-Primer hipertrofik osteoartropatili hastalarda 15-hidroksiprostaglandin dehidrojenaz genindeki homozigot mutasyonlar.Yüksel-Konuk B, Sırmacı A, Ayten GE, Özdemir M, aslan ben, Yılmaz-Turay U, Erdoğan Y, Tekin M.Rheumatol Int. 22 Mart 2009
2-TMC1'deki mutasyonlar, sendromik olmayan otozomal resesif sensörinöral işitme kaybına önemli ölçüde katkıda bulunur: beş yeni mutasyon raporu.Sirmaci A, Duman D, Öztürkmen-Akay H, Erbek S, İncesulu A, Öztürk-Hişmi B, Arıcı ZS, Yüksel-Konuk EB, Taşir-Yılmaz S, Tokgöz-Yılmaz S, Cengiz FB, Aslan İ, Yıldırım M, Hasanefendioğlu-Bayrak A, Ayçiçek A, Yılmaz İ, Fitoz S, Altın F, Özdağ H, Tekin M. Int J Pediatr Kulak Burun Boğaz. 2009 Mayıs
3-Fibroblast büyüme faktörü 3'teki homozigot mutasyonlar, iç kulak agenezisi, mikrotia ve mikrodonti ile karakterize yeni bir sendromik sağırlık formu ile ilişkilidir.Tekin M, Hişmi BO, Fitoz S, Özdağ H, Cengiz FB, Sirmaci A, Aslan I, İnceoğlu B, Yüksel-Konuk EB, Yılmaz ST, Yasun O, Akar N.Am J Hum Genet. 2007 Şubat;80(2):338-44.
4-GJA7 (Cx45) geninin, sendromik olmayan işitme bozukluğu olan geniş bir uluslararası proband serisinde mutasyon taraması. Ouyang XM, Yan D, Aslan I, Du LL, Tekin M, Liu XZ. Genet Test Mol Biyobelirteçleri. 2011 Mayıs;15(5):333-6. Epub 2011 22 Ocak
5-Afiş: 57. Amerikan İnsan Genetiği Derneği'nin (ASHG) yıllık toplantısı 23-27 Ekim'de San Diego'da gerçekleştiriliyor Posters 840/T Significant Locus Heterogenity in Turkish Family with Otozomal Resesif Nonsendromik Sensorinöral İşitme Kaybı Tekin M, Ozdağ H, Sırmacı A, Cengiz FB , Aslan İ, İncesulu A, Erbek S, Yılmaz İ

Uygulanan Yöntemler
PCR- Gerçek Zamanlı PCR
Tüm mutasyon saptama yöntemleri (SSCP/ TTGE/ Mikro uydu işaretleri /DNA Dizileme)
Hücre kültürü
BALIK(Preimplantasyon Genetik Tanı)

Çalışma alanı
İmplantasyon Öncesi Genetik Tanı/Cinsiyet Seçimi
İnsan Papilloma Virüsü Tespiti ve Genotipleme
Trombofilia Gen Panelinin Real Time PCR ile Mutasyon Kontrolütr_TRTurkish