+90-548-875-8000
Perşembe, Temmuz 25, 2024

Dr. Ahmet Özyiğit

Yrd. Prof. Dr. Ahmet Özyiğit?

Yrd. Prof. Dr. Ahmet Özyiğit

Klinik Embriyolog
Klinik Koordinatör

Ahmet Özyiğit'in ÖZGEÇMİŞİ

 E-postadr.ahmet@elitenicosia.com veya ozyigit.a@live.unic.ac.cy

 Telefon: +90 548 8878787
              +357 96 94 1003

1. İsim ve soyisim: Ahmet Özyiğit

2Doğum tarihi: 27 Ekim 1981

3. Mevcut İş Unvanı: Pratisyen
                                   Klinik Sorumlusu (Akademik)

4. Eğitim geçmişi:

5. Profesyonel geçmiş

6. Projeler

UNDP tarafından finanse edilen Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk ekonomileri arasındaki Sektörel Karşılıklı Bağımlılık, Yakınsama ve Ortak Kalkınma, Ekim 2009.
< https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnaec416.pdf >

7. yayınlar

      7.1. Kitaplar ve Kitap Bölümleri

Özyiğit, A., 2011. Küresel Gıda Krizi Karşısında Yoksulluk ve Gelir Eşitsizliği: Latin Amerika'dan Kanıtlar. İçinde: B. Ghosh, ed., Küresel Gıda Krizi: Güncel Sorunlar ve Politika Seçenekleri, 1. baskı. Leeds: Bilgelik Evi, s.251-278.

Özyiğit, A. ve Özyiğit, S., 2018. The IVF Guide. 1. baskı. Irvine: Evrensel Yayıncılar.

Ozyigit, A. 2022. (Sağlık ve İyilik Durumuna Biyo-psiko-sosyal Bir Yaklaşım) Sağlıkta Biyo-Psiko-Sosyal Yaklaşım ve Tam İyilik Hali. İçinde: C. Gür, ed., Bebeklikten ergenliğe iyi oluşum: Pozitif düşünme eğitimi, 1. baskı. Ankara: Ani Yayıncılık.

     7.2. SCI, SSCI, SCI Expanded, AHCI, Scopus İndeksli Dergiler (Tıp)

Özyiğit, A., Michaelides, C. ve Natsiopoulos, K., 2018. Frontotemporal Demansla Ortaya Çıkan Spontan İntrakraniyal Hipotansiyon: Bir Olgu Sunumu. Nörolojide Sınırlar, 9.

Özyiğit, A., 2020. Kovid-19 bulaşmasını anlamak: Sıcaklık ve sağlık davranışının bulaşma oranlarına etkisi. Enfeksiyon, Hastalık ve Sağlık, 25(4), s.233-238.

Özyiğit, A.,2021. Soğuk iklimlerde demans için bir risk faktörü olarak tip 2 diyabet: Amerika Birleşik Devletleri için panel veri kanıtı. Uluslararası Halk Sağlığı Dergisi 13(3), s. 325-331.

Özyiğit, A., 2021. Eğitim Süresinin Demans Üzerindeki Etkisi: Avrupa'dan Panel Veri Kanıtları. Evrensel Halk Sağlığı Dergisi, 9(1), s.18-25.

Özyiğit, A., 2023. Tek taraflı subdural hematom, koma ve nadir görülen Kernohan çentik fenomeni ile komplike olan spontan intrakraniyal hipotansiyon. Klinik Vaka Raporları, 11(1), s. e6899.

      7.3. SCI, SSCI, SCI Expanded, AHCI, Scopus İndeksli Dergiler (Ekonomi)

Özyigit, A., 2008. Yardımların Kuzey Kıbrıs Ekonomisine Etkisi. Uluslararası Orta Doğu Çalışmaları Dergisi, 40(2), s.185-187.

Katırcıoğlu, S., Eminer, F., Ağa, M. ve Özyiğit, A., 2010. Pasifik Adalarında Ticaret ve Büyüme – Sınır Testinden Seviye İlişkilerine ve Granger Nedensellik Testlerine Ampirik Kanıtlar. Ekonomik Tahmin Dergisi, 13(4), s. 88-101

Özyiğit, A. ve Eminer, F., 2011. Türkiye'de ekonomik büyümenin regresörleri olarak beşeri sermaye ve doğrudan yabancı yatırım arasındaki ilişkiye sınır testi yaklaşımı. Uygulamalı Ekonomi Mektupları, 18(6), s.561-565.

Ağa M. ve Özyiğit A., 2011. Kıbrıs Türk Ekonomisinde Üniversitelerin Rolü: Turizm Sektörünü Teşvik Etme Aracı Olarak Yüksek Öğrenim. Ekonominin Güncel Sorunları, 6(120).

Özyiğit, A. ve Eminer, F. 2021. Kıbrıs'ta gelir yakınsaması: Yeşil Hat ticaretinin etkisi ve Türk ve Kıbrıslı Rum ekonomileri arasındaki artan etkileşim. Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 46(3-4)

Özyiğit, A. ve Eminer, F., 2021. Fiili Devletler ve Yardım Bağımlılığı: Türk Yardımlarının Kuzey Kıbrıs Ekonomisine Etkisinin Analizi. Uluslararası İlişkiler Dergisi. Gelişmiş çevrimiçi yayın. s. 1-21.

8. Liyakat Ödülleri

AJ Boynton Bursu – Kansas Üniversitesi, Ekonomi Bölümü (1999)
AJ Boynton Bursu – Kansas Üniversitesi, Ekonomi Bölümü (2000)
Kıbrıs-Amerika Burs Programı, Fulbright Komisyonu tarafından verilen Lisansüstü Bursu (2001)

9. Üyelikler

Amerikan Yaşlanma Karşıtı Tıp Akademisi
Amerikan Üreme Tıbbı Derneği
Avrupa İnsan Üreme ve Embriyoloji Derneği

10. Yetenekler

Dil becerileri
Türkçe – Akıcı/Anadili
Akıcı ingilizce
Fransızca – Orta Seviye
Yunanca – Başlangıç

Bilgisayar/Yazılım Becerileri:

MS Word, Excel, PP hakkında mesleki bilgi.
E-Görünümler hakkında çalışma bilgisi
SPS'nin çalışma bilgisi

tr_TRTurkish