+90-548-882-8000
+90-548-875-8000
Pazar, 21 Nisan 2024

Kıbrıs'ta Cinsiyet Seçimi Pgd

Cinsiyet Seçimine Genel Bakış ve Maliyet

İspanyolca | Fransızca


Kıbrıs’ta Cinsiyet (cinsiyet) Seçimi: Aile Dengesi İçin Bebeğinizin Cinsiyetinin Seçilmesi 

Cinsiyet seçimi veya cinsiyet seçimi, doğmamış bebeğinizin cinsiyetini hamilelikten önce seçmeyi ifade eder. Kuzey Kıbrıs Tüp Bebek Merkezinde bu seçenek iki hasta grubuna sunulmaktadır:

1- Cinsiyete bağlı (X'e bağlı) bir duruma bilinen genetik yatkınlık nedeniyle çocuklarının cinsiyetini seçmek isteyen çiftler. X'e bağlı hastalıklar, X kromozomunda gen mutasyonlarının veya gen kusurlarının varlığına işaret eden tek gen bozukluklarıdır. Erkekler X kromozomunun yalnızca bir kopyasını anneden aldığından, yalnızca bir mutasyona uğramış alel, erkeklerde cinsiyete bağlı bir hastalığa neden olmak için yeterlidir. Bu, erkeklerin kadınlara kıyasla X'e bağlı hastalıkların çoğuna daha yatkın olduğunu göstermektedir.

2- Çocuk sahibi olan ve karşı cinsten bir çocuk daha yaparak ailesini dengelemek isteyen çiftler. Bu grup hastalarda genellikle doğurganlık sorunu görülmez ve doğal gebelik yöntemleriyle sağlıklı çocuk sahibi olabilirler. Ancak doğal gebelik her zaman “dengeli” yavrular doğurmayabilir, bu nedenle yardımcı üreme teknolojileri devreye girer.

Gerekçeniz ne olursa olsun, Kuzey Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi'nde her iki hasta grubuna da yasal olarak cinsiyet seçimi önerilebilir.

Cinsiyet seçimi söz konusu olduğunda, hangi tedavi yönteminin sizin benzersiz ihtiyaçlarınıza daha uygun olacağını belirlememize yardımcı olan birkaç önemli faktör vardır. Bu faktörler aşağıdakileri içerir:

-Kadın hastanın yaşı: Kadın hastanın yaşı birçok nedenden dolayı çok önemlidir. Her şeyden önce, yaş ilerledikçe yumurtalık rezervleri artan bir oranda azalma eğilimindedir. İkincisi, artan yaşla birlikte genetik problemler daha yaygın hale gelir ve bu da çocuklarda genetik kusur olasılığını artırır.

-Erkek hasta için semen analizi sonuçları: Kuzey Kıbrıs IVF'de bir dizi cinsiyet seçimi alternatifimiz var ve bunlardan biri, örneği X ve Y taşıyan hücrelere başarılı bir şekilde ayırabilen bir sperm ayırma teknolojisi olan MicroSort olarak biliniyor. Bu teknoloji, erkek hastanın sperm parametrelerinin minimum gereksinimleri karşılamasını gerektirir, bu nedenle tedavide kullanılacak yöntemleri belirlemeden önce sperm parametrelerinin bilinmesi önemlidir. Bu nedenle, erkek partner daha önce çocuk sahibi olmuş olsa bile, özellikle tedavi programı sperm ayıklama tekniği olan MicroSort'u içeriyorsa, semen analizi yaptırmak yine de iyi bir fikir olacaktır.

-Kadın hastada hormon seviyeleri: Hormon seviyeleri yumurtalık rezervlerinin düzeyinin yanı sıra rezervlerde kalan yumurtaların kalitesini de gösterir. Bu bilgi, ihtiyaçlarınızı daha etkili bir şekilde değerlendirmemize ve doğru ilaç rejimini dikkatlice belirlememize yardımcı olur. Bu nedenle, tam olarak ne tür bir rezerv aradığımızı bilirsek, uygulanacak ilaç dozunu dikkatli bir şekilde hesaplayarak tedavi döngüsünün sonucunu optimize edebiliriz. Daha önce doğal yollarla hamile kalmış olsanız bile bu gerekli bir adımdır. Testlerin amacı yalnızca doğurgan olup olmadığınızı değerlendirmek değil, aynı zamanda bize tam olarak hangi dozda ilacın bize istenen sonuçları vereceğini söylemektir.

Bu bilgilere dayanarak, sizin için uygun olan doğru tedavi yöntemini belirleyebileceğiz. Testler ve yorumlama hakkında daha fazla bilgi için lütfen "Kısırlık Testi" bölümüne gidin. Bazı hastalar sıklıkla doğurgan olsalar ve daha önce gebe kalmış olsalar bile bu testleri yaptırmaları gerekip gerekmediğini sıklıkla sorarlar. Cevap Evet! Bu testlerin amacı, en uygun sonuçları elde etmek için en uygun ilaç rejimini tasarlayabilmemiz için doğurganlık seviyenizi değerlendirmektir.

Kuzey Kıbrıs Tüp Bebek Kliniğinde Cinsiyet Seçimi testler ve taramalarla başlar. Bu sayfanın en altına indiğinizde gerekli testler hakkında daha fazla bilgi bulacaksınız. Test yapıldıktan sonra, başarı şansınızı en üst düzeye çıkarması en muhtemel olan cinsiyet seçim yöntemi için önerilerimizi sunabileceğiz. Bebeğinizin cinsiyetinin seçiminde kullanılan yöntemler aşağıdadır:

Sperm Ayıklama için MicroSort: Kuzey Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Afrika'da MicroSort cinsiyet seçimi teknolojisini sunan tek resmi kliniktir. MicroSort, sperm örneğini kromozomal olarak X (dişi) ve Y (erkek) taşıyan hücrelere ayırmamızı sağlayan bir sperm sınıflandırma yöntemidir. Bu şekilde, sperm örneğini iki gruba ayırarak, hangi sperm grubunun erkek çocuk, hangisinin kız çocuk üretme kapasitesine sahip olduğunu biliyoruz. Ayıklanan sperm, kadın hastanın yumurtalarını döllemek için kullanılır, böylece istenilen cinsiyete göre gebelik planlanabilir.

MicroSort teknolojisinin de belirli gereksinimleri vardır. Ayıklama ekipmanının kullanılabilmesi için erkek partnerin meni örneğinin ejakülatta minimum sayıda hareketli sperm içermesi gerekir. Bu kriterleri karşılamayan sperm örneklerinde sıralama mekanizması düzgün çalışmaz ve istenilen sonuçları alamayız. Sperm örneğinin MicroSort için yeterli bulunması ve hastaların cinsiyet seçiminin daha düşük doğruluğunu kabul etmesi durumunda, MicroSort tekniği, invaziv olmayan IUI işleminin yanı sıra tüp bebek tedavileriyle birlikte de kullanılabilir.

İmplantasyon Öncesi Genetik Tarama (PGS): Tüp Bebek yasalarımız, ailede genetik olarak kalıtsal X'e bağlı bir hastalık olmadığı sürece PGS'nin cinsiyet seçimi yöntemi olarak kullanılmasına izin VERMEZ; bu durumda PGS, sağlıklı bir çocuğa sahip olmak için tek seçenek haline gelir. Bu nedenle aile dengelemesi için PGS kullanmak bir seçenek değildir. Bunun nedeni etik nedenlerden kaynaklanmaktadır çünkü PGS, embriyoların cinsiyetini ancak embriyolar oluşturulduktan sonra söyleyebilir. Bu nedenle, bir cinsiyet diğerine tercih edilirse, embriyoların neredeyse yarısı “doğru” cinsiyet olmadığı için yok edilecektir. Bunu önlemek için cinsiyet seçme yöntemi olarak PGS'yi tek başına kullanmıyoruz.

Kuzey Kıbrıs Tüp Bebek Merkezinde Cinsiyet Seçimi Programları

1) Cinsiyet Seçimi için MicroSort IUI (maliyeti 3.000 Euro)
Bu tedavi yöntemi çoğunlukla 20'li yaşlarında, kadın hastanın yumurtalık rezervlerinin çok iyi durumda olduğu ve çok hafif bir stimülasyon döngüsü ile iyi bir yanıt alınabilen fertil çiftler için uygundur. Erkek partnerin sperm sayısı, konsantrasyonu, hareketliliği ve morfolojisi de spermin MicroSort prosedürü için ideal bir aday olup olmayacağının belirlenmesinde çok önemlidir. MicroSort prosedürü, erkek partnerin minimum konsantrasyon, motilite ve morfoloji gerekliliklerine uyan bir semen örneğine sahip olmasını gerektirir.

MicroSort IUI, normal IUI'ye çok benzer şekilde çalışır; burada kadın hasta, tohumlama sırasında gebelik şansını artırmak için birden fazla oosit üretmek üzere çok hafif bir stimülasyon ilacı alır. MicroSorted sperm, gebelik elde etmek için rahim içine enjekte edilir.

IUI tedavisi ile cinsiyet seçimi için MicroSort, çok yüksek bir cinsiyet seçimi doğruluğuna sahiptir. Başarı oranları ile ilgili olarak, MicroSort IUI, 35 yaşından küçük kadınlar için yaklaşık 20-25% ve 35 yaşından büyük kadınlar için yaklaşık 10-12% olan IUI tedavi başarı oranlarına benzer başarı oranlarına sahiptir. MicroSort IUI'nin gebelik elde edilebilmesi için birkaç kez denenmesi gerekebileceği akılda tutulmalıdır. Cinsiyet seçimi tedavilerinde daha yüksek başarı şansı isteniyorsa, non-invaziv IUI yerine IVF tedavisi düşünülmelidir.

2) Cinsiyet Seçimi için MicroSort IVF (Maliyeti 4.200 Euro)
Bu tedavi seçeneği daha çok normal IVF-ICSI tedavisi gibidir. Erkek partnerin spermi, tıpkı IUI seçeneğinde olduğu gibi, cinsiyet seçimi için X ve Y taşıyan hücrelere ayrılır. Ancak ayıklanmış spermin rahim içine enjekte edilmesinin aksine, kadın partnerin yumurtaları alınır ve spermler döllenme için doğrudan yumurtanın çekirdeğine enjekte edilir. Yani IVF+ICSI doğayı kendi haline bırakmaz, laboratuvar ortamında işini yapar.

IVF tedavisi, kadın partnerin belirli bir adet döngüsünde daha yüksek sayı ve kalitede yumurta üretmek için stimülasyon ilacı kullanmasını gerektirir. Hamilelik şansınızı artırmak için daha yüksek sayıda yumurta elde edebilmemiz bu ilaç protokolü sayesindedir.

MicroSort IVF ile gebelik oranları, IVF prosedürleri birden fazla yumurtanın döllenmesine ve uterusa geri aktarılmasına izin verdiği için IUI'den oldukça yüksektir.

ÖNEMLİ SORUMLULUK REDDİ ***

Etik kaygılar nedeniyle, cinsiyet seçim yöntemi olarak YALNIZCA MICROSORT teknolojilerini kullanıyoruz. Bununla birlikte, PGS tek başına cinsiyet seçimi için kullanılmasa da, hamileliğinizi planlamak için genetik olarak sağlıklı embriyoları seçmemize yardımcı olduğu için tedavi programımızın çok önemli bir bileşeni olduğu unutulmamalıdır.

Yaşla birlikte kromozomal anöploidi (anormallik) riskinin arttığı bilinmektedir. Bir kadın yaşlandıkça yumurtaları da yaşlanır. Buna oosit yaşlanması denir. Oosit yaşlanması bir dizi sorunu beraberinde getirir:

– Artan mitokondriyal disfonksiyon oranı
– Artan kromozomal anöploidi oranı
– Artan epigenetik problemler oranı.

Oosit yaşlandıkça genetik problemler daha belirgin hale gelir. Aşağıdaki grafik, anne yaşına göre embriyolardaki kromozomal anöploidi oranını göstermektedir:

Yaşla birlikte Kromozomal Anöploidi İnsidansı

Resim

Rakam, bir kadın 30 yaş civarındayken embriyolarının yaklaşık 25%'sinde genetik anormallik olacağını gösteriyor. Bu, bir IVF tedavisinden sonra embriyolarının yaklaşık dörtte birinin genetik olarak anormal olacağı anlamına gelir.

Yaklaşık 35 yaşında, bu sayı yaklaşık 32%'ye çıkar, yani yaklaşık olarak her üç embriyodan birinde genetik anormallik olacaktır.

42 yaşında, bir IVF döngüsü sırasında yaklaşık 60% embriyo anormal olacaktır.

Doğal gebeliklerde, bu embriyolar ya gebelik oluşturmazlar ya da hayatta kalamazlar ve çok erken bir düşükle sonuçlanırlar.

Tüp bebek tedavileri sırasında bebeğin cinsiyetini seçerken rahme transfer ettiğimiz embriyoların genetik olarak sağlıklı olmasına da dikkat etmemiz çok önemlidir. Bu amaçla, MicroSort ile bebeğinizin cinsiyetini seçtikten sonra, embriyolarınızın PGS ile taranması önemlidir, böylece gebelik için genetik olarak sağlıklı embriyoları seçebiliriz.

3) İmplantasyon Öncesi Genetik Tarama ile MicroSort IVF (7.000 Euro)
MicroSort ve PGD'yi birleştirmek, özellikle sınırlı yumurtalık rezervleri olan 30 yaşından büyük hastalar için var olan en iyi cinsiyet seçim yöntemidir. Bu tedavi seçeneği sadece Kuzey Kıbrıs'ta bulunan kliniğimizde sunulmaktadır. Bu yöntem MicroSort yöntemi ile bebeğinizin cinsiyetini embriyolarınızı boşa harcamadan seçmenizi sağlar.

Embriyolarınız MicroSort cinsiyet seçim yöntemi kullanılarak oluşturulduktan sonra, optimum büyüme koşullarında inkübe edilir ve ideal boyuta ulaştıktan sonra İmplantasyon Öncesi Genetik Tarama için biyopsi yapılır. PGS'yi tek başına bir cinsiyet seçme yöntemi olarak kullanmasak da, embriyolarınızın kromozomlarını önemli genetik bozukluklar açısından taramamıza izin veren bir genetik teknolojidir, böylece embriyolarınızın genetik bozukluklardan ari olduğundan emin olabiliriz. arzu edilen cinsiyette olmak

Kuzey Kıbrıs Tüp Bebek Merkezinde Cinsiyet Seçimi Maliyeti

Cinsiyet seçimi tedavisinin maliyeti, hangi tedavi seçeneğinin seçildiğine bağlıdır. Tıbbi tedavilerin maliyeti her tedavi başlığının yanında belirtilmiştir. Ancak, belirli maliyetlerin sağlanan tekliflere dahil olmadığını unutmamalısınız. Bunlar:

-Tedavi tipine ve uygulanacak ilaç dozuna bağlı olarak ilaç maliyeti. Seçmek istediğiniz cinsiyet seçimi tedavisinin türünü ve reçete edeceğimiz dozu belirleyecek olan hormon seviyelerinizi bilmeden bunu tahmin etmek çok zordur.

-Tedaviniz süresince uçak bileti ve konaklama masraflarınız. Kıbrıs'ta yaklaşık 8/9 gün kalmanız beklenecektir. Konaklama seçenekleri ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi için lütfen “Konaklama" sayfa.

-Üst düzey güvenlik önlemleri için kendi laboratuvarlarımız tarafından gerçekleştirilen gametlerinizin işlenmesinden önce bulaşıcı hastalık taraması maliyeti. Her iki partner için bulaşıcı hastalık taramasının maliyeti 200 Euro'dur.

Nasıl başlanır?

Herhangi bir tedavinin başlangıç noktası, tedavi edilecek çiftin etkili bir şekilde değerlendirilmesidir. Bu, tedavinizin sonucunu optimize etmek için izlenecek tedavi tipine ve uygulanacak ilaç rejiminin dozuna karar verirken çok önemlidir.

İçin kadın partner, adet döneminin 2. veya 3. gününde aşağıdakilerin yapılmasına ihtiyacımız olacak:
-FSH, LH, Estradiol, Prolaktin, TSH ve AMH hormon testleri
- Folikül izleme ve rahim gözlemi için temel ultrason taraması

İçin erkek partner, sperm hacmini, sayısını, hareketliliğini, morfolojisini, pH'ını ve yuvarlak hücre sayısını değerlendiren Kruger yöntemiyle yapılmış bir semen analizine ihtiyacımız olacak.

bunlara ek olarak, Kuzey Kıbrıs IVF laboratuvarlarında yumurta ve sperm örnekleri işlenmeden önce her iki partnerin de bulaşıcı hastalık taramasından geçmesi gerekecektir. Laboratuvar kontaminasyonu çok ciddi bir sorun olduğundan, bu testlerin güvenlik amacıyla kendi laboratuvarlarımızda uygulanması gerekmektedir. Her iki partner için bulaşıcı hastalık taramasının maliyeti 200 Euro'dur.

Bulunduğunuz yere bağlı olarak, Kıbrıs'a gelmeden önce ilk test ve takip taraması için yerel bir doktor önerebiliriz. Testlerinizi yaptırdıktan sonra, doğurganlık seviyenizi değerlendirebilir ve sonraki tedavi sürecine karar verebiliriz. Bu noktada, tedavi protokolünüzü tasarlayabileceğiz ve ilacınızı alabilmeniz için size bir reçete verebileceğiz. Tedavinize hazırlanırken ilaç kullanımı ve günlük olarak yapılması gerekenlerin bir özeti olacak olan tedavi takviminiz de sağlanacaktır.

Bu sayede ön çalışmalarınızı lokal olarak yaptırabilir ve tedavinizi tamamlamak için toplam 8/9 gün Kıbrıs'a gelebilirsiniz. Ancak tüm tedavinizi baştan sona tüm ön tetkik ve taramalarınız ile burada yaptırmak isterseniz adet döneminizin 1. gününde buraya gelmeniz ve toplam 20 gün Kıbrıs'ta kalmanız gerekecektir.

Kıbrıs'ta Cinsiyet Seçiminde Başarı Oranları

Herhangi bir doğurganlık tedavisinin başarısı bir dizi faktöre bağlı olacaktır. Bu faktörler arasında hastaların yaşı, kadın hastanın yumurtalık fonksiyonu ve yumurta kalitesi, kadın hastanın rahim koşulları ve erkek hastanın sperm kalitesi sayılabilir. Başarıyı değerlendirirken tüm bu faktörler önemlidir. Yaş ne kadar küçükse ve yumurtalık aktivitesi (yumurtalık rezervleri) ne kadar yüksekse, doğurganlık tedavilerinde başarı şansı da o kadar yüksek olur. Hastalarımız yukarıda özetlenen test ve taramalardan geçtikten sonra, uzman ekibimiz doğurganlık düzeylerinin bir değerlendirmesini yapacak ve tedavide size özel bir başarı şansı sunacak. Bu parametreler açısından her hasta benzersiz olmakla birlikte, yaş bazlı cinsiyet seçimi başarı oranları da sayfamızda yer almaktadır.Başarı Oranları" sayfa.

Ayrıca, cinsiyet seçimi programımızla ilgili bir dizi soru ve yanıtları da sayfamızda bulabilirsiniz. SSS bölüm.

Ek Bağlantılar:

Cinsiyet Seçimi – Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi

 


bizim “TedavilerDiğer tedavi seçeneklerimiz hakkında daha fazla bilgi için ” sayfasını ziyaret edin.

tr_TRTurkish